Висша математика за студенти

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Математика и езикова ваканция в чужбина

Къде се провеждат уроците по висша математика за студенти?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Индивидуални уроци по математика

Уроци и курсове за студенти

Ако изпитвате затруднения в обучението по математика и статистика, свържете се с нас – ние ще ви предложим индивидуално обучение, с което ще успеете да положите успешно вашите изпити.

Какво трябва да знаете?

За нас е важно да знаем какво се изисква от вас, включително конспект и примерни изпитни задачи, с помощта на които ще успеем да ви помогнем с подготовката за дадения изпит по математика. Независимо дали учите Висша математика – първа или втора част, ние ще ви обясним задачите, за да успеете да се справите с това предизвикателство.

Индивидуални уроци

Голяма част от първокурсниците срещат големи затруднения при явяването на изпити по точни науки като математика, статистика и др. Ние разполагаме с огромна учебна база и с най-добрите преподаватели, с помощта на които имате възможност да наваксате своите пропуски. Не забравяйте, че учебният процес изисква време и усилия, затова започнете навреме.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Висша математика за студенти

Няма невъзможни неща

Висшата математика не е невъзможна, ако подредите своето обучение последователно и работите усърдно. Предлагаме индивидуални уроци по висша математика и статистика, с помощта на които ще натрупате знания лесно и бързо.

Учебното съдържание

В българските университети изпитите по математика се провеждат по различни формати и конспекти, поради което частните уроци ви гарантират, че ще работите върху вашия изпит.  

Помощ в университета

Математиката е интердисциплинарна наука, с помощта на която ще учите по-лесно финанси, информатика, архитектура и много други. Със сигурност знанията ви по математика ще ви помогнат във вашето следване и в бъдеще.

Индивидуални уроци по математика

Висша математика за студенти

При нас можете да учите Висша математика (част 1-2), както и Статистика. С тези уроци можете да се подготвите за изпит по математика и статистика във вашия университет.

1

Висша математика – 1 част

○ Комплексни числа.
○ Полиноми.
○ Матрици.
○ Детерминанти.
○ Ранг на матрица. Обратна матрица. Матрични уравнения.
○ Системи линейни уравнения.
○ Вектори.
○ Метрични операции с вектори.
○ Уравнения на права в равнината.
○ Конични сечения.
○ Равнина.
○ Права в пространството.
○ Повърхнини.
○ Функция на една променлива. Основни понятия. Класификация.
○ Граници и непрекъснатост на функции на една променлива.
○ Производна на функция на една променлива.
○ Неопределени форми. Правило на Лопитал.
○ Изследване на функция на една променлива.
○ Неопределен интеграл.
○ Определен интеграл.
○ Геометрични приложения на определен интеграл.
○ Функция на две и повече променливи. Частни производни. Диференциали.
○ Формула на Тейлър за функция на две променливи.
○ Екстремуми на функция на две променливи. 

2

Висша математика – 2 част

○ Комплексни числа.
○ Функция на комплексна променлива.
○ Аналитични функции. Условия на Коши-Риман.
○ Определен интеграл от функция на комплексна променлива. Теорема и формула на Коши.
○ Ред на Тейлър и на Лоран. Особени точки. Резидиуми. Приложение на резидиумите.
○ Ред на Фурие за периодични функции.
○ Интеграл на Фурие. Преобразувание на Фурие.
○ Преобразувание на Лаплас. Определение и основни свойства.
○ Приложения на преобразуванието на Лаплас.
○ Случайни събития. Определение за вероятност на събитие.
○ Вероятност на сума и произведение от събития. Формула за пълната вероятност и формула на Бейс. Схема на Бернули.
○ Случайни величини. Закони за разпределение. Числови характеристики. По-често срещани разпределения.
○ Многомерни случайни величини. Функция на разпределение. Плътност на разпределение на вероятностите. Числови характеристики.
○ Основни задачи на математическата статистика. Статистически ред. Хистограма. Статистически числови характеристики.
○ Оценка на параметри и проверка на хипотези.
○ Регресия и корелация.
○ Приложение – статистически таблици. 

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

Частни уроци по математика за студенти

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (80 лв.)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 45 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 80 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (120 лв.)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 60 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 120 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за (160 лв.)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 160 лв. 

Ако имате големи пропуски по математика в своето средно образование, но все пак следвате специалност, която изисква реални знания, изберете индивидуалното обучение по математика. При нас работят преподаватели от българските университети, които ще ви покажат, че висшата математика не е толкова сложна. Вижте условията за индивидуалното обучение тук.
Математика и езикова ваканция в чужбина

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас сега.

Висша математика и статистика за студенти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове по математика.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Записване и консултации за курсове и уроци по математика

Адрес:

1142, гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ 74

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.