Уроци и курсове по математика за 12. клас 

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за курса и уроците по математика за 12. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Уроци и курсове по български език и литература за 12. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 12. клас

Уроци и курсове по математика за 12. клас

Ако сте избрали матура по математика след завършването на 12. клас, имате възможност да използвате своята оценка за кандидатстване в българските университети. Голяма част от тях приемат резултатите от матурата по математика, а по-голяма част от техническите специалности са непостижими без математика.

Какво трябва да знаете?

Подготовката по математика за зрелостен изпит е доста сериозно предизвикателство за всички ученици, избрали този предмет. Освен сложността на матурата, тя включва всичко, което сте учили по математика. А за да получите отлична оценка, се изискват знания, бързина и съобразителност.

Групово обучение

Курсовете по математика за матура винаги са били едни от най-успешните курсове при нас. Нашите ученици успяват бързо да наваксат и постигнат пълни шестици, не само на матурата, но и на кандидатстудентските изпити след тях. Обучението изисква голяма концентрация и постоянно повторение на задачи и упражнения. Програмата включва пробни изпити и актуална информация, постоянни домашни работи, решаване на най-трудните задачи по математика, които носят най-много точки.

Индивидуални уроци

Ако желаете да се подготвяте самостоятелно или искате да работите в конкретна област на математиката, имате възможност да изберете частните уроци по математика. Съобразно личните предпочитания, се изготвя индивидуален график за всеки един ученик. Освен това имате възможност да включите в подготовката определен формат за кандидатстване, като знанията за матурата се надграждат по конкретния кандидатстудентски изпит.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 12. клас

Подготовка за матура по математика

Нашите ученици винаги са сред зрелостниците с най-високи резултати по математика. Ако сте избрали да кандидатствате с математика, използвайте зрелостните изпити, за да получите отлични оценки на матурата по математика.

Учебното съдържание

Курсовете по математика за ученици в 12. клас включват математика на ниво профилирана подготовка. В обучението се използват пробни тестове и тестове за матури, контролни работи и домашни задачи. С подготовката по математика ще успеете да се подготвите за матурата по математика и за кандидатстване с математика в университет.

Помощ в училище

Нашите курсове за 12. клас са комбинирани за подготовка за матура по математика и за кандидатстване с изпит по математика. Учениците работят върху различни формати и изпити с цел надграждане на своите знания и умения по математика.

Български език и литература за 12. клас

Националното външно оценяване по БЕЛ в края на 12. клас е задължителен изпит за всички ученици

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Математика за 12. клас.

Учебно-изпитната програма за матурата по математика за 12. клас включва:

1

Алгебра

○ Реални числа.
○ Дробно-рационални изрази, уравнения и неравенства: тъждествени преобразувания на изрази, дробно-рационални уравнения и рационални неравенства, свеждащи се до линейни.
○ Квадратна функция: свойства и графика на квадратната функция, квадратни уравнения и неравенства, уравнения и неравенства, свеждащи се до квадратни, системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
○ Степен и логаритъм: тъждествени преобразувания на изрази, съдържащи степени с рационален степенен показател, ирационални уравнения, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.
○ Тригонометрични функции: преобразуване на изрази, съдържащи тригонометрични функции, свойства на тригонометричните функции.
○ Числови редици: аритметична прогресия и геометрична прогресия, лихва. 

2

Комбинаторика, вероятности и статистика

○ Съединения без повторения: пермутации, вариации, комбинации.
○ Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.
○ Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми. 

3

Геометрия

○ Подобни триъгълници: теорема на Талес, свойство на вътрешната ъглополовяща, четвърта пропорционална, подобни триъгълници, признаци за подобни триъгълници, лица.
○ Правоъгълен триъгълник: теорема на Питагор, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на правоъгълен триъгълник, лице.
○ Произволен триъгълник: синусова и косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементи на произволен триъгълник, лице.
○ Четириъгълник: успоредник, трапец, лице. 

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 12. клас

1

Важна информация

Математиката е интердисциплинарна наука, която ще ви помогне да продължите своето образование и бъдеща професия. Без математически познания ще ви бъде трудно да учите технически, икономически и други специалности в университет.

2

Разпределение

Матурата по математика за 12. клас включва 28 задачи от три типа:
○ тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
○ тестови задачи със свободен отговор, на които зрелостникът записва само отговора;
○ задачи, за решаването на които се прилагат аналитико-синтетични разсъждения;
○ решенията на задачите с необходимите обосновки се представят в писмен вид.
○ общият максимален брой точки е 100. 

3

Времетраене

Продължителността на изпита е четири астрономически часа.

4

Оценяване

Скала за преобразуване на точките в оценки за всички предмети
○ Слаб 2 до 22,5 т. вкл.
○ Среден 3 (3,00 - 3,49) / 23 т. – 40,5 т. вкл.
○ Добър 4 (3,50 - 4,49) / 41 т. – 58,5 т. вкл.
○ Много добър (4,50 - 5,49) / 59 т. – 76,5 т. вкл.
○ Отличен (5,50 - 5,99) / 77 т. – 94,5 т. вкл.
○ Отличен 6 / 95 т. – 100 т.

Подготовка и обучение за матурата по математика в края на 12. клас. Изберете нашите уроци по математика за 12. клас и се подгответе за зрелостните изпити за завършване на средното си образование и кандидатстудентските изпити по математика в българските университети. Комбинирайте курсовете по математика с курсовете по български език и литература за ученици в 12. клас. Ние ще ви подготвим да бъдете сред зрелостниците с най-високи резултати на матурите и на приемните кандидатстудентски изпити.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 12. клас

Курсовете се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

330 лв.
  • • Събота или неделя от 9:00 ч. и 13:00 ч.
  • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 330 лв.
  • • Събота или неделя от 9:00 ч. и 13:00 ч.
  • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 330 лв.
  • • Събота или неделя от 9:00 ч. и 13:00 ч.
  • два месеца след втора вноска

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Ако желаете, можете да плащате на срок: 2 вноски по 495 лв.

При записване на комбинирани курсове по математика и БЕЛ за 12. клас, таксата е три равни вноски по математика е 310 лв. и три равни вноски по български език.

Вижте информация за цените на курсовете по БЕЛ за 12. клас тук. Можете да комбинирате курсовете по математика и с курсове по география, история, биология и химия.

ПРИМЕРЕН ГРАФИК
НА ЗАНИМАНИЯТА

Математика и български език и литература за матура 12. клас

КЛАСОВЕСЪБОТА НЕДЕЛЯ
МАТЕМАТИКА9:00 - 12:30 ч.13:00 - 16:30 ч.
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК13:00 - 16:30 ч.9:00 - 12:30 ч.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 12. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 12. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 12. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Имате нужда от време?

Математика онлайн обучение

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 12. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.