Уроци по математика
за 11. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците и курсовете по математика за 11. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Индивидуални уроци по математика

Разнообразие от нови възможности за 11. клас

Уроци и курсове за 11. клас

Обучението по математика в 11. клас включва разнообразие от нови понятия, а учениците дори започват да учат логаритми и тригонометрия. Това не трябва да ви плаши, напротив – отделните области и раздели са интересни и винаги всичко може да бъде научено – с усилия и постоянство.

Какво трябва да знаете?

Това, което е важно за обучението по математика за 11. клас е, че вашият ученик отново ще има по-малко часове в училище, а изискванията за нови знания ще бъдат отново големи. Ние ви предлагаме поддържащи курсове по математика, с помощта на които можете да планирате последните две години от средното образование и кандидатстването след това.

Индивидуални уроци

При нас можете да учите всеки раздел от учебното съдържание по математика за 11. клас. Ако имате конкретни пропуски или нищо не разбирате като цяло, това е обучението, с помощта на което ще успеете да намерите логика и връзка между отделните понятия. Изберете своя индивидуален график и ще видите, че математиката е най-хубавият предмет в училището.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 11. клас

Уроците по математика 

Всички учебни занимания се планират предварително с фиксиран график за ден и час на провеждане. Възможно е да планирате едно или няколко посещения на седмица, като направите своето обучение по-интензивно и балансирано спрямо вашите потребности.

Учебното съдържание

Математика в 11. клас включва по-сложни теми и раздели, които изискват повече самостоятелна работа, решаване на задачи и допълнителна подготовка. С индивидуалното обучение можете да направите своята подготовка максимално гъвкава спрямо вашите възможности и да усвоите всичко необходимо в 11. клас.  

Помощ в училище

Самостоятелната работа с учител по математика ви предоставя възможност да учите конкретна област, тема или задача, върху които изпитвате затруднения. По този начин ще успеете да получите отлични оценки в училище, тъй като ще работите индивидуално – спрямо вашите потребности.

Учете математика онлайн

с най-добрите учители в България

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Обучението по математика на ниво общообразователна подготовка е основа за обучението по математика на ниво профилирана подготовка. Учебното съдържание по математика за 11. клас включва:

1

Степен и логаритъм

○ Корен трети. Свойства.
○ Корен n-ти. Свойства.
○ Преобразуване на ирационални изрази.
○ Графики на функциите y =√x, y = x3 и y = 3√x.
○ Степен с рационален степенен показател. Свойства.
○ Преобразуване на изрази, съдържащи степен с рационален степенен показател.
○ Показателна функция. Графика.
○ Логаритъм. Основни свойства. Сравняване на логаритми. Графика на логаритмична функция.
○ Логаритмуване на произведение, частно, степен и корен.

2

Решаване на равнинни фигури

○ Решаване на успоредник.
○ Решаване на трапец.
○ Решаване на четириъгълник.
○ Решаване на правилен многоъгълник.

3

Тригонометрия

○ Обобщен ъгъл. Радиан. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл.
○ Основни тригонометрични тъждества.
○ Четност, нечетност и периодичност на тригонометричните функции.
○ Графики на функциите y = sin x, y = cos x., y = tg x и y = cotg x.
○ Формули за синус и косинус от сбор и разлика на два ъгъла.
○ Формули за тангенс и котангенс от сбор и разлика на два ъгъла.
○ Формули за тригонометрични функции от удвоен ъгъл.
○ Формули за сбор и произведение на тригонометрични функции.

4

Вероятности

○ Условна вероятност. Теорема за умножение на вероятностите. Независимост.
○ Модели на многократни експерименти с два възможни изхода.
○ Разпределения на вероятностите със сума 1.
○ Геометрична вероятност върху правата като отношение на дължини на интервали.
○ Геометрична вероятност в равнината като отношение на лица.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци по математика и помощ в училище за ученици в 11. и 12. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 3 месеца

○ 10 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 11. и 12. клас
○ Цена за уроците - 750 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 5 месеца

○ 20 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в в 11. и 12. клас
○ Цена за уроците - 890 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 8 месеца

○ 30 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 11. и 12. клас
○ Цена за уроците - 1080 лв. 

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Ако сте ученик в 11. клас и имате затруднения с математиката, ние ще успеем да ви помогнем. Предлагаме индивидуални уроци по математика, с които бързо ще успеете да усвоите всичко, което ви притеснява. Вижте повече за частните уроци по математика на следния линк.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 11. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 11. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 11. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Имате затруднения с математиката?

Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 11. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.