Уроци по математика
за 9. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 9. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.                         

Индивидуални уроци по математика

Уроци по математика за 9. клас

Уроци по математика за 9. клас

Математиката е важна и водеща наука. Това е един от най-интересните предмети, тъй като има логика и връзка между отделните теми и раздели. Учете математика с нашите уроци за 9. клас и ще успеете да надградите своите знания, да получите нови и най-важното – ще успеете да намерите логика и връзка между отделните раздели.

Какво трябва да знаете?

Математиката за 9. клас е учебен материал, който се включва в матурата след завършване на 10. клас. Затова е препоръчително да се обърне сериозно внимание върху всички теми, включени в учебния план за класа. Това, което трябва да знаете е, че не трябва да допускате пропуски и да изградите постоянство, за да имате успешни резултати както в 9. клас, така и през следващата година.

Индивидуални уроци

При нас ще намерите индивидуални уроци по математика за 9. клас, с помощта на които вашият ученик има възможност да работи с преподавател с удобно време и час. Учебният материал с многообхватен и изисква допълнителна подготовка, а с нашите уроци ще успеете да допълните всичко, което не разбирате с реални знания.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 9. клас

Уроците по математика 

Обучението се провежда в предварително създаден учебен график за вашия ученик. Възможно е обучението да бъде проведено през седмицата или в съботно-неделна форма.

Учебното съдържание

Учениците в 9. клас имат за задача да усвоят значителен брой нови понятия и знания, които впоследствие ще бъдат включени в матурата по математика в края на 10. клас. С нашите уроци по математика ще успеете да предоставите поддържащо обучение, което е гаранция за успех.  

Помощ в училище

Допълнителните уроци по математика ще ви помогнат за постигане на отлични оценки в училище, тъй като ученикът ще работи самостоятелно с преподавател. Планирайте своето време и се запишете за обучение по математика в 9. клас.

Индивидуални уроци по математика

Отлични резултати в училище сега

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебното съдържание по математика за 9. клас включва:

1

Класическа вероятност

○ Класическа вероятност.
○ Вероятност на сума на несъвместими събития.
○ Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития.
○ Вероятност на сума на съвместими събития.

2

Функции

○ Функция, дефиниционно множество. Начини на задаване на функции.
○ Графика на линейната функция. Свойства.
○ Квадратна функция. Графика на функцията y = ax2.
○ Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция.
○ Графично представяне на решенията на уравнение.

3

Системи линейни уравнения с две неизвестни

○ Линейни уравнения с две неизвестни.
○ Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване.
○ Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения.
○ Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране.
○ Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни.
○ Моделиране със системи линейни уравнения.

4

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

○ Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен.
○ Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен.
○ Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

5

Подобни триъгълници

○ Пропорционални отсечки.
○ Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.
○ Свойство на ъглополовящите в триъгълник.
○ Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници.
○ Втори и трети признак за подобност на триъгълници.
○ Свойства на подобните триъгълници.
○ Отношение на лицата на подобните триъгълници.

6

Рационални неравенства

○ Обединение и сечение на числови интервали. Неравенство от вида (ax +b) > c.
○ Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида ax + b < c.
○ Неравенства от вида (ax +b)(cx + d) > 0, (ax + b/cx + d) > 0
○ Квадратни неравенства. Метод на интервалите.
○ Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен.
○ Дробни неравенства.

7

Метрични зависимости между отсечки

○ Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник.
○ Теорема на Питагор.
○ Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система.
○ Решаване на правоъгълен триъгълник.
○ Решаване на равнобедрен триъгълник.
○ Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец.
○ Решаване на успоредник.
○ Метрични зависимости между отсечки в окръжност.

8

Тригонометрични функции на остър ъгъл

○ Тригонометрични функции на остър ъгъл.
○ Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30 градуса, 45 градуса, 60 градуса.
○ Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл.
○ Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90 градуса.
○ Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник.
○ Намиране елементи на равнобедрен триъгълник.
○ Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец.
○ Приложение на тригонометрични функции на остър ъгъл.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци по математика и помощ в училище за ученици в 8., 9. и 10. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 3 месеца

○ 10 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 590 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 5 месеца

○ 20 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 790 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
за ≈ 8 месеца

○ 30 посещения
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 990 лв. 

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Предлагаме ви поддържащо обучение по математика за ученици в 9. клас. Уроците се провеждат целогодишно или върху конкретни теми по математика, върху които бихте искали вашият ученик да работи повече. Разгледайте информацията за частните уроци по математика на следния линк.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 9. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 9. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 9. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!

Частни уроци по математика

Разгледайте информацията 

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за 9. клас се провеждат в центъра за подготовка и учебната база на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

E-mail:

students@rodina-bg.com

© 2020 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени.